Podrobný program konference
DIAGO 2020Podrobný program konference

Konference DIAGO 2020

Podrobný program konference:di20program.pdf (2 strany, 188 kB)


Tento program byl vytvořen na základě přihlášených a schválených příspěvků a může být v průběhu konference operativně změněn s ohledem na aktuální situaci či přítomnost / nepřítomnost přednášejících.

V případě dotazů nebo nutnosti dohody na termínu přednesení příspěvku je možné kontaktovat doc. Ing. Františka Helebranta, CSc. na e-mailu : frantisek.helebrant@vsb.cz nebo tel. : +420 602 829 972.