Nejvyšší orgán
Orgány spolkuNejvyšší orgán

ORGÁNY ATD ČR, z.s.

Nejvyšší orgán ATD ČR, z.s. zvolený pro léta 2017 - 2020

Ing. František Vdoleček, CSc.
prezident ATD ČR, z.s.
Vysoké učení technické v Brně, FSI
Technická 2, 616 69 Brno
tel. : +420 541 142 202, mobil : +420 724 258 199
e-mail : vdolecek@fme.vutbr.cz
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
víceprezident ATD ČR, z.s.
Technická univerzita v Liberci, FS
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
tel. : +420 485 353 442, mobil : +420 602 429 519
e-mail : pavel.nemecek@tul.cz
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník - hospodář ATD ČR, z.s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
17. listopadu 15 / 2172, 708 33 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 324 600, mobil : +420 603 782 998
e-mail : ladislav.hrabec@vsb.cz
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
vedoucí odborné skupiny diagnostiky elektrických zařízení
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FEI
17. listopadu 15 / 2172, 708 33 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 329 308, mobil : +420 775 679 116
e-mail : stanislav.misak@vsb.cz
Mgr. Marek Šeremeta
vedoucí odborné skupiny montážních a optických měření
LAMI KAPPA, spol. s r.o.
Vladislavova 3142, 415 01 Teplice
tel. : +420 417 534 542
e-mail : marek.seremeta@lamikappa.cz
Ing. Jiří Svoboda
vedoucí odborné skupiny termodiagnostiky
"TMV SS" spol. s r.o.
Studánková 395, 149 00 Praha 4 - Újezd
tel. : +420 272 942 720, mobil : +420 602 314 155
e-mail : jiri.svoboda@tmvss.cz, termo@atdcr.cz
Ondřej Švec, DiS.
vedoucí odborné skupiny tribodiagnostiky
TRIFOSERVIS Vladislav Marek
Rumunská 1457, 250 88 Čelákovice
tel. : +420 326 991 085, mobil : +420 737 388 729
e-mail : ondrasvec3@gmail.com, tribo@atdcr.cz
Ing. Vít Pavlík
vedoucí odborné skupiny specialista vibrační diagnostiky
ČEZ a.s., El. Prunéřov, Kadaň
ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov, 432 01 Kadaň
tel. : +420 471 103 270, mobil : +420 606 758 962
e-mail : vit.pavlik@cez.cz, vibro@atdcr.cz
doc. Ing. František Helebrant, CSc.
vedoucí Programové komise pro Technickou diagnostiku
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
17. listopadu 15 / 2172, 708 33 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 324 388, mobil : +420 602 829 972
e-mail : frantisek.helebrant@vsb.cz
Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
člen odborné skupiny diagnostiky elektrických zařízení
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FEI
17. listopadu 15 / 2172, 708 33 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 329 306, mobil : +420 603 732 032
e-mail : lukas.prokop@vsb.cz
Jaroslav Roubíček
člen odborné skupiny montážních a optických měření
ALIGNMENT TOOLS LTD, org. složka
Branická 69/66, 147 00 Praha 4
tel. : +420 244 404 165, mobil : +420 606 020 004
e-mail : j.roubicek@alignment-tools.com
Ing. David Kuboš
člen odborné skupiny termodiagnostiky
"TMV SS" spol. s r.o.
Studánková 395, 149 00 Praha 4 - Újezd
tel. : +420 272 942 720, mobil : +420 606 654 780
e-mail : david.kubos@tmvss.cz
Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
člen odborné skupiny tribodiagnostiky
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
tel. : +420 224 890 581, mobil : +420 604 294 073
e-mail : pavel.ruzicka@total.com
Ing. Luboš Balek
člen odborné skupiny specialista vibrační diagnostiky
NET4GAS, s.r.o.
Útvar diagnostiky
Na Hřebenech II 1718 / 8, 140 21 Praha 4 - Nusle
tel. : +420 220 225 018, mobil : +420 736 524 007
e-mail : lubos.balek@net4gas.cz
Ing. Tadeáš Lipus
zástupce Certifikační komise pro Technickou diagnostiku
SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Pustkovec
tel. : +420 597 326 037, mobil : +420 603 489 253
e-mail : tadeas.lipus@skf.com