Redakční rada
ČasopisRedakční rada

ČASOPIS ATD ČR, z.s.

Redakční rada a vydavatel

šéfredaktor : Ing. Daniel Zuth, Ph.D., VUT v Brně, FS
zástupce šéfredaktora : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D., tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
redakční rada : Dr hab. inż. Witold Biały, Politechnika Śląska, Zabrze
Ing. Martin Holek, Ph.D., Česká rafinérská, a.s., Litvínov
prof. Ing. Václav Legát, DrSc., předseda ČSPU, z.s., Praha
doc. Ing. Viera Peťková, PhD., prezidentka ATD SR, Košice
Ing. František Vdoleček, CSc., prezident ATD ČR, z.s., Ostrava
tajemník redakční rady
(není členem redakční rady) :
Dr. Ing. Jaroslav Melecký, VŠB-TU Ostrava, FS
vydavatel : Asociace technických diagnostiků České republiky, z.s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15 / 2172
708 33 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 324 388, fax : +420 597 324 600
povolení : MIČ : 47 990
MK ČR : 5 979
ISSN : 1210 - 311X
rozšiřuje : sekretariát Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.