Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 31.01.2017
Datum do 01.02.2017
Název 36. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2017
Místo OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, Svratka
Popis

Pořadatelé : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Záštita nad akcí : prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
vedoucí Katedry 340, VŠB-TU Ostrava
Odborní garanti : p. Vladislav Marek
Vladislav Marek, TRIFOSERVIS, Čelákovice
doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
FEI, VŠB-TU Ostrava
Ing. Vít Pavlík
ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň
Ing. Jiří Svoboda
„TMV SS“, spol. s r.o., Praha
Ing. Ladislav Šeremeta
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
Organizační garant : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
Mediální partneři : Logo Ř&Ú ŘÍZENÍ a ÚDRŽBA průmyslového podniku

Logo tribotechnika tribotechnika - časopis o trení, opotrebovaní a mazaní

Logo Automa AUTOMA - časopis pro automatizační techniku
Další informace:Po dvou letech strávených v Luhačovicích si 36. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2017 „vyrazila“ až na samotný okraj Moravy, a to do oblasti Českomoravské vrchoviny, konkrétně do OREA Resortu Devět Skal ve Sněžném - Milovech.
Jako organizátoři musíme poděkovat všem účastníků tohoto ročníku konference, protože číslo kolem 170 přihlášených osob je důkazem stálého zájmu o konferenci s podtitulem „Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení“ a současně důkazem, že má naše snažení smysl a o technickou diagnostiku a obory jí příbuzné je trvalý zájem.
Konference DIAGO 2017 se již tradičně účastnili nejen odborníci z České republiky, ale také kolegové ze Slovenska a Polska. Potěšující je dále skutečnost, že se různou formou (představení firmy, účast na výstavce nebo reklama ve sborníku) prezentovalo celkem 10 firem. Stejně jako v letech minulých byly všechny příspěvky účastníků konference vydány ve formě zvláštního čísla časopisu TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA z1/2017 (tištěná část přinesla anotace příspěvků a CD nosič jejich kompletní znění).
Neformální část konference byla opět vyplněna jak posezením v předvečer konference, tak tradičním večerním diskusním fórem v úterý. Obě tyto části v restauraci a přilehlých prostorech OREA Resortu Devět Skal se již standardně nesly v přátelské atmosféře a byly samozřejmě doplněny dobrým jídlem a pitím, a to včetně ochutnávky dortů (krásných také na pohled) a dalších sladkostí.