Co je nového aneb doporučujeme Vaší pozornosti
Co je nového aneb doporučujeme Vaší pozornosti

06. říjen 2019První informace o konání 39. mezinárodní vědecké konference "DIAGO 2020". Poznamenejte si do kalendáře, budeme se těšit na setkání.
06. říjen 2019Pozvání na XVI. profesní setkání certifikovaných osob pro funkci "SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY" a VI. profesní setkání certifikovaných osob pro funkci "TECHNIK DIAGNOSTIK MONTÁŽNÍCH A OPTICKÝCH MĚŘENÍ", konaných den před konferencí DIAGO 2020.
26. srpen 2019Zveřejněna informace (pozvánka s přihláškou) o konání II. profesně pracovního setkání certifikovaných osob pro funkci "TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE".
23. srpen 2019Publikovány informace (pozvánky, přihlášky) o konání akcí: XVI. profesní setkání certifikovaných osob pro funkci "TECHNIK DIAGNOSTIK TRIBODIAGNOSTIK" a XVII. odborná konference "TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2019".
16. srpen 2019Pozvánka na společné provozní setkání certifikovaných osob pro funkce „SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY“ a „TECHNIK DIAGNOSTIK MONTÁŽNÍCH A OPTICKÝCH MĚŘENÍ", Prunéřov.
10. srpen 2019Pozvánka na 16. ročník mezinárodní odborné konference „ÚDRŽBA 2019“ na zámku v Liblicích.
10. srpen 2019Pozvánka na školení "SKF Condition Monitoring Days 2019" v Humpolci.
23. červenec 2019Pozvánka na XXII. mezinárodní vědeckou konferenci "DIS 2019" v Košicích.
7. červenec 2019Doplněno první řádné číslo časopisu roku 2019 - Technická diagnostika 1/2019.
16. červen 2019Provedeno doplnění a aktualizace Seznamů certifikovaných osob dle stavu ke dni 16.06.2019. V případě nesrovnalostí pište na e-mail: ladislav.hrabec@vsb.cz
29. duben 2019V záložce Kalendář akcí - Pozvánky zveřejněna informace o konání semínáře ČSPÚ, z.s. - Principy a nástroje Průmyslu 4.0 a jejich vliv na údržbu.
17. duben 2019Do Galerie vloženy fotografie ze setkání Vibro a Montáže 2019 a konference "DIAGO 2019" ve Sněžném - Milovech.
7. duben 2019Do Galerie byly vloženy fotografie z Prolongace tribotechniků 2018 a konference Tribotechnika 2018 ve Sněžném - Milovech.
24. březen 2019V záložce Certifikace osob byla aktualizována část Požadavkové listy a Dokumenty k certifikaci dle stavu ke dni 31.12.2018.
02. březen 2019V záložce Kalendář akcí - Pozvánky zveřejněny informace o konání dalších akcí ATD ČR, z.s. a partnerů (spolupracujících společností).
17. únor 2019Doplněno poslední číslo časopisu z konference "DIAGO 2019" - Technická diagnostika z1/2019.
16. únor 2019Pozvánka na odborný seminář "Hydraulické kapaliny" v Němčicích (VIGVAM RESORT).
10. únor 2019Doplněna čísla časopisu z roku 2018 - Technická diagnostika 1/2018 a Technická diagnostika 2/2018.
10. únor 2019Zveřejněn seznam Individuálních členů ATD ČR, z.s. v roce 2019 ve stavu po konferenci DIAGO 2019.
27. říjen 201838. ročník konference "DIAGO 2019" - první přihlášení uvedeni v Seznamu přihlášených osob, Seznamu přihlášených firem a Seznamu příspěvků.
17. únor 2018V části Kurzy a školení byla aktualizována nabídka kurzů pořádaných vybranými Schválenými školícími pracovišti ATD ČR, z.s. v roce 2018.
2. prosinec 2017Dne 30. listopadu 2017 byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ATD ČR, z.s. a ČNDT, z.s..
13. březen 2017Výroční členská schůze dne 1. února 2017 schválila změny ve vedení ATD ČR, z.s.. Nové složení Nejvyššího orgánu ATD ČR, z.s. a dalších komisí najdete v sekci ORGÁNY ATD ČR, z.s..
15. srpen 2015Zapsáním u Krajského soudu v Ostravě k 1.8.2015 dokončena přeměna ATD ČR z občanského sdružení (o.s.) na zapsaný spolek (z.s.) dle podmínek Nového občanského zákoníku. Přesný název nově viz Kontakty, další údaje se nemění.
30. říjen 2008S podporou firmy ISSA CZECH s.r.o. spuštěna nová verze webových stránek ATD ČR, o.s., Ostrava, nápady a připomínky můžete posílat na e-mail: ladislav.hrabec@vsb.cz