Závazná přihláška
DIAGO 2020Závazná přihláška
38. mezinárodní konference DIAGO® 2019
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
29. ledna - 30. ledna 2019, Hotel Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA KONFERENCE


Pro každého účastníka vyplňte samostatnou přihlášku!


Adresa:

Na uvedený e-mail bude odesláno Potvrzení o registraci.

Objednávka ubytování a služeb v hotelu Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy:
Platby:
jiné:
500,00 (vč. publikování 1 příspěvku)
500,00 (platí pro druhý a každý další příspěvek)
Ubytování a služby, Kč0 (Automaticky podle objednávky ubytování, součet v Kč)
Celkem, Kč0 (Automaticky, součet v Kč)
 

 bankovní převod     hotově na místě


Bankovní účet pro úhradu poplatků
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.
Číslo účtu: 35-9131820237/0100
Měna účtu: CZK
IBAN: CZ5601000000359131820237, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: 740290119
Konstantní symbol: 0308 Spec.symbol: IČO firmy nebo RČ
Komerční banka, a.s., Ostrava - Poruba

Daňový doklad bude vydán u prezence proti stvrzení podpisem po převedení prostředků na účet ATD ČR, z.s., případně zaslán na vyžádání.

Závaznou přihlášku z důvodů zajištění ubytovacích kapacit odešlete nejpozději do 14. prosince 2018 na adresu pro korespondenci nebo e-mailem na ladislav.hrabec@vsb.cz.

Odesláním přihlášky souhlasím, aby ATD ČR, z.s., jakožto správce, zpracovala mé osobní údaje uvedené v registračním formuláři pro potřeby přípravy a organizace konference DIAGO® a dalších akcí spolkem pořádaných. Jsem si vědom(a) toho, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu email@atdcr.cz.

Současně souhlasím s pořízením obrazové dokumentace v průběhu konference a jejím zveřejněním na adrese www.atdcr.cz nebo v tiskových materiálech vydávaných spolkem.

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

Název a anotaci příspěvku odešlete nejpozději do 14. prosince 2018.
Plné znění příspěvku zpracované dle doporučeného vzoru odešlete v elektronické formě e-mailem na adresy ladislav.hrabec@vsb.cz, jaroslav.melecky@vsb.cz, nebo na CD na adresu pro korespondenci do 31. prosince 2018.
Šablona pro zpracování příspěvku: