Seznam příspěvků
DIAGO 2020Seznam příspěvků

Konference DIAGO 2019

Seznam přihlášených příspěvků

Tento seznam bude vytvářen postupně v pořadí došlých příspěvků a bude pravidelně aktualizován.


 Autor (autoři)Název příspěvku
1.Čmiel F., Solař J., Alexa P., Valíček P., Kadulová M.Infračervené termografické měření povrchové teploty a emisivity na lesklých plochách (Infrared thermographic measurement of the surface temperature and emissivity of glossy areas)
2.Aleš Z., Legát V., Pavlů J.Benchmarking údržby v průmyslu (Mantenance benchmarking in industry)
3.Krovak M., Holek M.Barevné značení nádob pro distribuci mazacích olejů v provozech
4.Holek M.Propojení více druhů bezdemontážních diagnostických metod - příklady z praxe
5.Švec O., Marek V.Provozní sledování turbinových olejů
6.Liška J., Jakl J., Vašíček V.Diagnostika provozu parních turbín z vibračních signálů rotorového chvění (Steam turbine operation diagnostics from rotor vibration signals)
7. Pavlů J., Aleš Z.Využití dálkového monitoringu strojů pro měření spotřeby paliva (Utilization of remote monitoring machines for fuel consumption measuring)
8.Tomeh E. Vliv vibrací na obráběcích strojích v automobilovém průmyslu (The Influence of Vibration on Machine Tools in the Automobile Industry)
9.Zuth D.Strojové učení ve vibrodiagnostice - data z frekvenční oblasti
10.Herman, A., Vrátný O., Vítek T.Analýza teplotních polí forem pro tlakové lití
11.Donoval Z.Technológie na separovanie plastového odpadu a ich základné vlastnosti
12.Prochazka R.Vplyv hlavných parametrov optického separátora na kvalitu triedenia
13. Žitňanský J., Žarnovský J., Kotus M.Meracie systemy pre vibracie strojovych skupin (Measuring systems for vibration of machine groups)
14.Záležák Z., Bernát R., Kecskes N.Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla
15.Cichocki J., Jaśkiewicz M., Więckowski D.VIN (vehicle identification markings) - methods of processing
16.Matuszak Z., Żabińska I.Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy betoniarza (Ergonomic diagnosis of concrete mixer workplace)
17.Matuszak Z., Żabińska I.Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy ślusarza (Ergonomic diagnosis of locksmith workplace)
18.Moni V., Miletič T., Řehoř M.Informace o postupu řešení optimalizace materiálu a tvaru řezných orgánů pracovních strojů
19.Řehoř M., Moni V., Miletič T.Hodnocení parametrů skrývkových zemin těžebních lokalit Mostecké pánve se zaměřením na abrazivitu
20.Šeremeta L., Šeremeta M.Ustavení kouřových ventilátorů (Setting up of fumous fans)
21.Falc R.Diagnostika extrémně pomaluběžných ložisek; příklady z praxe Lakovny Škoda Auto a.s.
22.Pilát V., Šimon S.Přeladění pohonu papírenského stroje pracujícího v rezonanci
23.Křepela J., Tylš T., Chmelík T.Měření vibrací na čelním soukolí se šikmými zuby
24.Nahodil P.Skryté vibrace strojů
25.Petržela T.Měření velikosti Common mode voltage na VN motorech
26.Svoboda Š.Speciální funkce termokamer zvyšující přesnost měření
27.Markowicz J., Muszer W.Porównanie i ocena dysz do hydrourabiania w oparciu o symulacje numeryczne (Comparison and assessment of jet mining nozzles based on numerical simulations)
28.Popálený P.Gas Turbine with Rotor Crack
29.Tůma J., Mahdal M., Czebe J.Stabilita mazání kluzných ložisek (Stability of the lubrication process in journal bearings)
30.Adamkiewicz A., Zeńczak W.Risk analysis of auxiliary liquid fuel ship boiler operation
31.Chytka P., Hrabec L., Somerliková M.Aditivace maziv pod tlakem nových exhalačních předpisů (Lubricants additive under the pressure of new exhaust requirements)
32.Sova J., Kovář J., Švestka A.Využití termokamer pro vizualizaci úniku plynů (Thermal imaging cameras for gas leakages detection)
33.Pašek J.Současná realita infračervené termografie ve stavební diagnostice (The current reality of infrared thermography In the building diagnostics)
34.Straka V., Zítek P., Krňoul A.Detekce korozivní síry v terénu pomocí elektrických měření (Detection of corrosive sulphur in the field using electrical testing methods)
35.Straka V., Svoboda J., Kuboš D., Petráň P.Způsoby a prostředky navýšení technických parametrů termografických radiometrických kamer s mikrobolometrickými detektory (Methods and specifications to increase the technical parameters of thermographic radiometric cameras with microbolometer detectors)
36.Kabulak P.Risk Analysis the Water Discharge of Water Carried Outside Marine Vessels Carried out by a Tank Car
37.Mišák S., Prokop L., Fulneček J.Diagnostika mezizávitových zkratů izolačního systému pomocí analýzy rozptylového pole
38.Mišák S., Prokop L., Fulneček J.Diagnostika stavu bateriových úložišť pomocí analýzy teplotního pole
39.Smolík L.Měření ohybového kmitání rotorů turbodmychadel
40.Moni V., Klouda P., Miletič T.Posouzení 3D modelu zubu 2673
41.Straka V., Krňoul A., Petráň P.Využití „akustických“ kamer pro prediktivní údržbu


Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 12. ledna 2019.