Seznam příspěvků
DIAGO 2019Seznam příspěvků

Konference DIAGO 2019

Seznam přihlášených příspěvků

Tento seznam bude vytvářen postupně v pořadí došlých příspěvků a bude pravidelně aktualizován.


 Autor (autoři)Název příspěvku
1.Čmiel F., Solař J., Alexa P., Valíček P., Kadulová M.Infračervené termografické měření povrchové teploty a emisivity na lesklých plochách (Infrared thermographic measurement of the surface temperature and emissivity of glossy areas)
2.Aleš Z., Legát V., Pavlů J.Benchmarking údržby v průmyslu
3.Krovak M.Barevné značení nádob pro distribuci mazacích olejů v provozech
4.Holek M.Propojení více druhů bezdemontážních diagnostických metod - příklady z praxe
5.Švec O., Marek V.Provozní sledování turbinových olejů
6.Liška J., Jakl J., Vašíček V.Diagnostika provozu parních turbín z vibračních signálů rotorového chvění(Steam turbine operation diagnostics from rotor vibration signals)


Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 2. prosince 2018.