Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 06.12.2019
Datum do 06.12.2019
Název Multispectra 2019
Místo Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Popis

Pořadatelé : Workswell s.r.o., Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
České vysoké učení technické v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Odborní garanti : Ing. Jan Sova
Workswell s.r.o., Praha
Ing. Jan Kovář
Workswell s.r.o., Praha
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.
IWE - FS České vysoké učení technické v Praze
Ing. Jan Lukáš, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Ing. Anna Korbářová, Ph.D.
W-Technika Group s.r.o., Praha
Zaměření konference : Konference je zaměřena na problematiku vědecko-technického využití RGB, LWIR, MWIR, SWIR, NIR a multispektrálních kamer ve všech možných aplikačních oblastech, od precizního zemědělství a biologie až po kontrolu jakosti výrobních procesů nebo bezpečnostní techniky.
Další informace : Pozvánka - mulspe19poz.pdf (1 strana, 414 kB).
Více informací k akci také na stránce Workswell s.r.o., Praha.