Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 28.01.2020
Datum do 29.01.2020
Název 39. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2020
Místo OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, Svratka
Popis

Pořadatelé : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Záštita nad akcí : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Patronát nad akcí : prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
Hlavní partner : Logo Centrum ENET Centrum ENET, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. - ředitel Centra ENET
Odborní garanti : p. Ondřej Švec, DiS.
Vladislav Marek, TRIFOSERVIS, Čelákovice
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
FEI, VŠB-TU Ostrava
Ing. Vít Pavlík
ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň
Ing. Jiří Svoboda
„TMV SS“, spol. s r.o., Praha
Mgr. Marek Šeremeta
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
Organizační garant : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
Další informace ke konferenci:Podrobné informace ke konferenci DIAGO® 2020, včetně všech přihlášek, najdete zde.