Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 22.09.2020
Datum do 24.09.2020
Název OPEN HOUSE 2020 - Testování, diagnostika a monitoring v energetice a průmyslu
Místo Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Popis

Pořadatel : “TMV SS“ spol. s r.o., Praha
Odborní garanti : Ing. Blanka Straková, “TMV SS“ spol. s r.o.
Ing. Jiří Svoboda, “TMV SS“ spol. s r.o.
Ing. Václav Straka, “TMV SS“ spol. s r.o.
Určení akce : 19. ročník odborných seminářů je zaměřen na testování, diagnostiku a monitoring v energetice a průmyslu.
Jednotlivé semináře budou opět tematicky zaměřeny a členěny podle měřicí techniky a oboru její aplikace. Semináři Vás budou provázet zkušení domácí i zahraniční lektoři, samozřejmostí jsou též oblíbené přednášky externích lektorů.
Témata - Termografie :
 • Metrologie v oblasti termografie
 • Stávající a připravované normy
 • Měření napříč více teplotními rozsahy
 • Automatizace „na klíč“
 • Aplikace infračervené termografie v lékařství
 • Digital image correlation (DIC) kombinované s termografickým měřením
 • Vysokorychlostní snímání ve viditelném spektru
 • Akustické kamery - sledování částečných výbojů a úniku plynů
 • Metody a aplikace termokamer s chlazenými detektory
 • SW nástroje pro efektivní zpracování obrazu z termokamer
 • Termografická technika MWIR nové generace - nové dimenze preciznosti a flexibility
 • Prostředky navýšení rychlosti záznamu a teplotního rozlišení
 • Aktivní termografie jako nástroj nedestruktivního testování materiálů, povrchů a tenkých vrstev (IR NDT)
 • Aplikace termografie v prediktivní údržbě
 • R&D aplikace s využitím termografické techniky včetně vysokorychlostní termografie
 • SW kamery pro pozorování svařovacích procesů
 • Termografické jádra, komponenty a moduly
 • Termokamery OPGAL pro detekci širokého rozsahu plynů
 • Příklady automatizovaných aplikací
 • Externí přednášky o aplikacích
Témata - Energetika :
 • Zzměny a novinky v nařízeních obsahující problematiku provozování zařízení s plynem SF6,
 • G3 - Green Gasfor Grid
 • Principy monitoringů SF6a nejnovější trendy
 • Nová generace manipulačních jednotek SF6 WIKA
 • Nejnovější trendy monitoringů SF6
 • SPI - testování NN vypínačů. Je jednoduché nebo komplexní?
 • Testování vypínačů v plynem izolovaných rozváděčích
 • Interpretace testování a závislosti na externích vlivech
 • TRAX - kompletní diagnostika transformátorů v jediném modulárním boxu
 • MRCT - komplexní přístup k testování přístrojových transformátorů
 • MVCT - nová generace testování přístrojových transformátorů
 • Testování zkratovacích souprav dle ČSNEN 61230, rozšíření o nestandardizované soupravy
 • Testování DC rychlovypínačů v souladu se standardy
 • Porovnání metod pro testování oboustranně uzemněných vypínačů
 • Diagnostika kabelů pomocí VLF, vyhodnocovací kritéria tg δ
 • TORKEL 900 - další generace legendy pro kapacitní zkoušky baterií a UPS
 • Novinky v testování ochran a primárních zkoušek včetně senzorů (Rogowskiho cívky)
 • Testování ochran v prostředí IEC 61850•SVERKER 900 -více než tester ochran
 • Diagnostika transformátorů - problematika korozivní síry
 • Detekce ČV v plynem izolovaných rozváděčích
 • Externí přednášky o aplikacích
 • Testování tg δ u olejových náplní transformátorů
 • Měření převodu transformátorů 3f metodou (TTR3U)
 • Modul přepínač odboček OLTC (TRAX)
 • Nové příslušenství TSX pro TRAX
 • Podpora automatického testování s TRAX
 • Frekvenční diagnostika průchodek (IDAX)
 • Prostředky monitoringu transformátorů
 • Sušení transformátorů za provozu
Další informace : Pozvánka a přihláška - ohouse20.pdf (4 strany, 642 kB).