Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 06.10.2020
Datum do 06.10.2020
Název XXIII. mezinárodní vědecká konference "DIS 2020"
Místo on-line konference, ATD SR, TU v Košicích, Slovenská republika
Popis

Pořadatelé :Asociácia technických diagnostikov SR, Košice
Technická univerzita v Košiciach
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Slovenská spoločnosť údržby, Bratislava
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Bratislava
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, Bratislava
Odborní garanti : doc. Ing. Viera Peťková, PhD.
prezident ATD SR, eustream, a.s., Nitra
Ing. František Vdoleček, CSc.
prezident ATD ČR, z.s., Ostrava
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.,
předseda SSÚ, Bratislava
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,
KBaKP, SjF TU v Košicích
Vědecký výbor konference : doc. Ing. František Helebrant, CSc.,
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
Ing. Marko Rentka,
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Ing. Rudolf Hrivík, PhD.,
SE-ENEL, a.s. Bratislava
Ing. Roman Jedlička,
SE-ENEL, a.s., AE Bohunice o.z.
Ing. Peter Tirinda, CSc.,
B & K s.r.o., Bratislava
Ing. Štefan Kacvinský,
GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.
Ing. Dušan Gerlachovský,
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava
Témata konference :
  • řízení údržby - „home office“ údržbářů během pandemie COVID -19,
  • technická diagnostika jako podpora Industry 4.0 (multiparametrická diagnostika, vibrodiagnostika, tribodiagnostika, termodiagnostika a další),
  • progresivní, nedestruktivní a testovací metody,
  • normalizace v oblasti technické diagnostiky a údržby,
  • bezpečnost, kvalita a environment v údržbě.
Další informace :Pozvánka - dis2020.pdf (3 strany, 2.415 kB) nebo na http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/aktivity/dis.