Historie časopisu
ČasopisHistorie časopisu

ČASOPIS ATD ČR, z.s.

Historie časopisu

První číslo odborného časopisu s názvem " Technická diagnostika " bylo vydáno 23.12.1991 za podpory externích firem a práce odborných skupin.

Časopis si stanovil jako hlavní cíl přinášet informace a nové poznatky pracovníků zabývajících se technickou diagnostikou v průmyslu, ve stavebnictví, ve vědě, výzkumu a na vysokých školách, ale také v přípravě výroby a vlastní výrobě. Měl publikovat články o záměrech a koncepci technické diagnostiky, o teoretických otázkách z oblasti měření a vyhodnocování, včetně využívání výpočetní techniky.

Součástí časopisu byly reklamy a inzerce z oblasti měřící techniky, jejich dodávek a metod měření. Informoval o normách, seminářích, konferencích a podobně. Časopis byl určen pro širokou odbornou veřejnost pracující v technické diagnostice a v různých oblastech údržby.

Pro přípravu a zhodnocení podkladů pro časopis byla ustavena výborem ATD ČSR redakční rada v následujícím složení:

šéfredaktor : Ing. Jiří Dedrle
člen rady : doc. Ing. Igor Ballo, DrSc.
členové rady jako zástupci odborných skupin : Ing. Alois Daněk, CSc. - dopravní a mobilní technika
p. Vladislav Marek - tribodiagnostika
Ing. Miloš Melčák, CSc. - obráběcí stroje
Ing. Milan Podhradský, CSc. - protikorozní diagnostika
Ing. Jiří Svoboda - termodiagnostika
Ing. Miloslav Urbánek, CSc. - modální a strukturální diagnostika

Odbornou skupinu vibrodiagnostiky v té době vedl a řídil Ing. Jan Biloš.

Ročníky 1992, 1993, 1994 vycházely čtvrtletně za silné podpory externích firem, kterými byly například SKF, a.s., EGV spol. s r.o., Brüel & Kjaer, Hewlett Packard, Schenck, SPM Instrument, Agema, Baker Instrument GmbH, Prüftechnik AG, Lami Kappa s.r.o., TMV SS, s.r.o. a další. V pozdějších letech (1997 a dále) se přidaly firmy CMMS s.r.o., TRANSGAS o.z. a podobně.

Do dnešního dne bylo vydáno XVI ročníků a rok 2008 je tedy ročníkem XVII. Po rozdělení ČSR na dva státy vydává Slovenská republika svůj vlastní časopis.

Od roku 2008 se také vydávání časopisu " Technická diagnostika " začalo řídit novými pravidly, která dále pro ukázku uvádíme jako původní dokument " Vydavatelská pravidla a recenzní řád " (4 strany, 155,2 kB).