Podmínky členství
ČlenstvíPodmínky členství

ČLENSTVÍ V ATD ČR, z.s.

Podmínky členství

Podmínky členství v Asociaci technických diagnostiků ČR, z.s. se řídí Stanovami ATD ČR, z.s., konkrétně jsou definovány Článkem III - Členství ve spolku.
Veškerá práva a povinnosti členů Spolku definují jednotlivé odstavce Článkem III - Práva a povinnosti členů, členství v asociaci zůstávají nezměněny.
Výši ročního členského příspěvku stanovuje Nejvyšší orgán spolku.
Nejvyšší orgán ATD ČR, z.s. na svém zasedání určil, že o přijetí nového člena, prodloužení členství, případně ukončení členství bude rozhodnuto vždy k datu 31.3. kalendářního roku. Důvodem rozhodnutí je snaha dát členům spolku možnost čerpat výhody plynoucí ze svého členství v předchozím kalendářním roce ještě v průběhu mezinárodní konference DIAGO, která se pravidelně jako nejvýznamnější akce ATD ČR, z.s. koná vždy v průběhu prvního kvartálu kalendářního roku.

Přihlášky a další dokumenty ke členství v ATD ČR, z.s.

Přihláška k individuálnímu členství v organizaci Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava (aktualizace 05.01.2016)atdprind.pdf
(1 strana, 134 kB)
Přihláška ke kolektivnímu členství v organizaci Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava (aktualizace 05.01.2016)atdprkol.pdf
(1 strana, 133 kB)
Dodatek k přihlášce ke kolektivnímu členství v organizaci Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava (aktualizace 05.01.2016)atdprdod.pdf
(1 strana, 134 kB)
Seznam osob k přihlášce ke kolektivnímu členství v organizaci Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava (aktualizace 05.01.2016)atdprsez.pdf
(1 strana, 129 kB)