Základní informace
DIAGO 2024Základní informace

Konference DIAGO 2024

Termín konání : 6. – 7. února 2024
Místo konání : Hotel Flora ****, Olomouc
Pořadatelé : Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Záštita nad akcí : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Patronát nad akcí : prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
Hlavní partner : Logo CEET Centrum energetických a environmentálních technologií, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., CTD - ředitel CEET
Odborní garanti : p. Ondřej Švec, DiS., CTD
TRIFOSERVIS s.r.o., Čelákovice
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D., CTD
VŠB-TU Ostrava, FEI
Ing. Jakub Všolák, CTD
ČEZ, a.s., Elekrárna Štěchovice, Štěchovice
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D., CTD
Západočeská univerzita v Plzni, NTVC
Mgr. Marek Šeremeta, CTD
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
Organizační garant : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D., CTD
tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
Další informace ke konferenci:Pozvánka: di24poz.pdf (4 strany, 3 074 kB)
Přihláška osoby: di24pri.pdf (2 strany, 1 059 kB)
Přihláška firmy: di24fir.pdf (1 strana, 618 kB)
Příspěvek: di24ref.pdf (2 strany, 263 kB)
Šablona příspěvku: di24sab.doc (1 strana, 67 kB)
Mediální partneři : Logo Ř&Ú ŘÍZENÍ a ÚDRŽBA průmyslového podniku

Logo Automa AUTOMA - časopis pro automatizační techniku